Is de effectiviteit van verzwaringsdekens wetenschappelijk bewezen? Nieuw onderzoek geeft antwoorden.

onderzoek verzwaringsdeken

Vele van onze klanten zijn al overtuigd van het effect van onze Gravity Blanket verzwaringsdekens. Zij merken duidelijk verschil wanneer zij de zware deken gebruiken, zijn meer ontspannen, kunnen beter slapen en komen tot rust. Sommige mensen daarentegen, die voor het eerst over het concept van een verzwaarde dekens horen, zijn sceptisch en kunnen dit haast niet geloven. Niet zelden rijst dan de vraag of de effectiviteit van de verzwaarde dekens überhaupt bewezen is of dat het lichaam gewoon voor de gek wordt gehouden.

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek naar verzwaringsdekens

Tot nu toe was het een uitdaging om met het effect van verzwaringsdekens wetenschappelijk vast te leggen. De wetenschap toont al lang belangstelling voor dit onderwerp en ook de therapeutische beroepen zijn hier veel mee bezig. Niet zonder reden, want niet alleen de patiënten zelf melden goede dingen, ook speciaal uitgevoerde tests wijzen uit dat de positieve effecten van een verzwaringsdeken ook echt waar blijken te zijn.

Vaak staan hoge eisen en criteria het meten van welzijn de wetenschap in de weg, en eerdere studies hebben de neiging eerder vage resultaten dan tastbare resultaten op te leveren.

Een nieuwe studie werpt licht op de zaak

Nu de studie van Ekholm, Spulber en Adler van het Karolinska Instituut in Stockholm in 2020 is gepubliceerd, zijn er veelbelovende wetenschappelijke bevindingen. Zij onderzochten het effect van verzwaringsdekens op slapeloosheid bij mensen met psychiatrische stoornissen zoals depressie, bipolaire stoornis, gegeneraliseerde angststoornis en ADHD. In totaal kregen 120 patiënten gedurende vier weken een lichtgewicht dekbed of een verzwaarde deken. Verschillende in de psychologie beproefde zelfbeoordelingsvragenlijsten werden gebruikt om dit te meten. De resultaten toonden duidelijk aan dat mensen die een verzwaringsdeken gebruikten beter sliepen, meer energie hadden gedurende de dag, en minder worstelden met veel voorkomende symptomen overdag zoals vermoeidheid, depressieve stemming, en angst.

Na 12 maanden keerden de klinisch neurowetenschappelijke onderzoekers terug en vonden nog steeds positieve effecten op de slaap bij de gebruikers van de verzwaringsdeken. De conclusie is dat zware dekens effectief en veilig kunnen worden gebruikt voor de behandeling van slaapstoornissen bij patiënten met bovengenoemde aandoeningen, en als positieve neveneffecten dat de symptomen overdag verminderen en de activiteit overdag verbetert. Je hoeft natuurlijk niet een aandoening te hebben om ook te kunnen profiteren van alle voordelen van een verzwaringsdeken. Een Gravity Blanket verzwaringsdeken is dus voor iedereen. Iedereen die denkt aan zijn gezondheid en welzijn zou een Gravity Blanket moeten gebruiken. Een must-have voor iedereen dus!

Waarom is het belangrijk om het effect van verzwaarde dekens wetenschappelijk te bewijzen?

De studie bevestigt op wetenschappelijke wijze wat wij reeds voor onszelf persoonlijk hebben kunnen vaststellen. Dit betekent niet dat een verzwaringsdeken voor iedereen werkt. De doeltreffendheid is echter officieel erkend, de kennis kan worden gedeeld en door therapeuten specifiek worden gebruikt bij de behandeling van patiënten.

Er is dus nog steeds hoop dat verzwaringsdekens zullen worden opgenomen in de catalogus van hulpmiddelen van de ziektekostenverzekeraars als gevolg van het toegenomen wetenschappelijk bewijs. Hierdoor zouden meer mensen een verzwaringsdeken kunnen aanschaffen, wat kan bijdragen aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Voor zorgverzekeraars kan dit op termijn de kosten verlagen. Onze dekens zijn officieel erkend als medisch hulpmiddel. 

Lees de volledige studie hier. Onze wetenschapspagina geeft ook een overzicht van andere studies naar verzwaarde dekens die zijn uitgevoerd.

Weiterlesen

Hoe verzwaringsdekens van Gravity® Blankets jou beter laten slapen op World Mental Health Day 2020
Zomertijd, wat voor effect heeft het op onze gezondheid?

Hinterlasse einen Kommentar

Alle Kommentare werden vor der Veröffentlichung geprüft.

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Google.